fbpx
بچینگ پلانت

بچینگ پلانت چیست

بچینگ پلانت :سیستمی که به وسیله برنامه کامپیوتری مقدار معیین از مواد خام مانند شین ،ماسه،سیمان ،سنگدان ،آب و دیگر مواد مورد نیاز برای بتن را باهم مخلوط کرده و به بتن آماده تبدیل می کند. در  اینجا مراحل آماده سازی بتن را بنام پچ و تکرار این مراحل را به صورت پی هم توسط دستگاه بنام بچینگ پلانت یاد می کنند.

از دستگاه های بتن آماده برای پروژه های سرک سازی ،بند ها   ,شاهراه ها و مکان های که نیاز به بتن ریزی با ظرفیت های بالا باشد استفاده می نمایند.

اجزای بچینگ پلانت

اجزای اساسی بچینگ پلانت عبارت اند :

  •   فیدر توزین مصالح :وظیفه ذخیره مصالح تشکیل دهنده بتن را در بچینگ پلانت دارد مواد اولیه با استفاده از نوار نقاله که در زیر آن قرار دارد به نسبت های معین وزن گیری گردیده و بعد به خارج از فیدر مصالح انتقال می گردد .
  •   نوار نقاله :وظیفه انتقال مواد ترکیب شده از فیدر مصالح را به میکسر دارد
  •  سیلو سیمان :مخزن های نگهداری سیمان در دستگاه های بتن آمده می باشد ،ظرفیت سیلو ها باتوجه به دستگاه های تولید بتن متفاوت می باشد .
  •    اسکرو انتقال سیمان :وظیفه انتقال سیمان مورد نیاز از سیلو ها را به باسکول های توزین دارد
  •    سیستم های توزین آب،سیمان ،مواد افزودنی :آب ،سیمان و مواد افزودنی مورد نیاز با استفاده از سیستم های توزین در مقیاس های معیین اندازه گیری شده و به میکسر انتقال پیدا می کنند .
  •    میکسر :یکی از اجزای اساسی بچینگ پلانت ها بوده که وظیفه مخلوط مواد ترکیبی بتن را دارد .
  •  کابین کنترول : سیستم کنترول ،اپراتور و پانل برق در کابین کنترول قرار دارد در حقیقت کابین کنترول وظیفه کنترول  کلی فرمان دستگاه بچینگ پلانت را دارد .

کارکرد دستگاه های  بچینگ پلانت :

عملکرد دستگاه های بتن آماده طوری طراحی شده است که دستگاه تمام عملیات را از طریق فرمان دادن سیستم کامپیوتری که اندازه های آنها از قبل تعیین شده است به فیدر مصالح با استفاده از نوار زیر فیدروزن گیری شده  مواد بارگیری شده از طریق نوار نقاله به مخزن ذخیره انتقال می گردد،مرحله بعدی سیمان  که نسبت های آن قبلآ توسط برنامه  تعیین شده است از ناحیه سیلو به وسیله اسکرو (حلزون)به میکسر انتقال می گردد مرحله بعد آب و مواد افزودنی مورد نیازاز طریق  باسکول توزین منتقل شده با تعیین مقیاس به میکسر ریخته شده  بعد از عمل اختلاط بتن آماده شده از میکسر به تراک میکسر ها ریخته شده و آماده بهربرداری می گردد.

انواع بچینگ پلانت

بچیگ پلانت ها از لحاظ جابجایی به بچینگ پلانت ثابت و بچینگ پلانت قابل حمل دسته بندی می گردد،از لحاظ روش تولید بتن به بچیگ پلانت تر و بچیگ پلانت خشک تقسیم بندی میشود.

از بچینگ پلانت های ثابت در پروژه های بزرگ   ودراز مدت مانند شاهراه ها ،سد سازی ،پل سازی  وغیره  که نیاز به بتن آماده با حجم بالا باشد مورد استفاده قرار می گیرد.استفاده از این دستگاه ها در درازمدت مزایایی قابل توجهی را از نظر هزینه و سودآوری برای شرکت ها ایجاد میکند . این دستگاه ها دارای  کارایی ، ثبات  و بازدهی بالای می باشند .

بچینگ پلانت های قابل حمل دارای قابلیت نصب سریع و آسان بوده که امکان تولید بتن را بصورت مستقیم در محل ساخت و ساز پروژه های کوچک  فراهم می کند .شرکت های که در  پروژه های کوتاه مدت فعالیت دارند از این دستگاه استفاده می کنند .مهم ترین مزایایی این دستگاه ها  امکان حمل ونقل آسان  همه تجهیزات آن در یک کامیون است .شرکت ها با اتمام یک  پروژه بصورت خیلی آسان دستگاه ها را به مکان پروژه  های جدید انتقال میدهند .

امروزه مصالح مورد کاربردی در پروژه ها به روش های بتن خشک و بتن تر در ایستگاه های بتن آماده تولید می شود .

در بچینگ پلانت خشک  مواد اولیه مثلی سیمان ماسه ،سنگدان در مقیاس های معین با هم بصورت خشک ترکیب می  گردد بعد به تراک میکسر ها  ریخته شده با اضافه نمودن آب  مورد نیاز  مواد با هم مخلوط گردیده و در نتیجه بتن آماده حاصل می گردد.

در بجینگ پلانت های تر مواد اولیه با آب در میکسر با هم ترکیب می گردد بعد از اختلاط بتن آماده به تراک میکسر ها ریخته شده وبه مکان مورد نظر انتقال می گردد .