fbpx

فیدر توزین مصالح

فیدر توزین مصالح : ناحیه ذخیره شن ،ماسه ،سنگدان ودیگر مواد تشکیل دهنده بتن آماده است که در قسمت زیر آن نوار توزین قرار دارد . بدنه فیدر از ورق های ویژه خمکاری شده ساخته شده که پوشش های جانبی آن لولا دار بوده و هر هاپر آن دارای یک موتور ویبرو می باشد .دریچه های هر هاپر توسط سیستم اتوماسیون کنترول گردیده ،مجهز به جک های پنوماتبک جهت باز وبسته شدن می باشد. لایناربین های تولیدی شرکت Mega بچینگ پلانت بر اساس استاندارد های ISO 9001 و DIN بوده و بر اساس نیاز در ابعاد و اندازه های مورد نظر با طرح های ویژه تولید می گردد . با تولید طرح های ویژه هزینه های حمل ونقل شما را کاهش میدهیم. محصولات ما دارای سه سال گارانتی بوده ، در صورت ایجاد هر نوع مشکلات احتمالی خطهای پشتیبانی از مشتریان مان بطور 24 ساعته در 7 روز هفته آماده حل مشکلات و راه حل های شما می باشد .

فیدر-توزین-مصالح-بچینگ-پلانت

فیدر توزین مصالح 3 تایی

لایناربین ۲۴ متر مکعب

ظرفیت3×8 m³ = 24 m³
هاپر بالامدل پیچی – دمونتاژ شده – ورق های ویژه خمکاری شده 3mm + تقویت شده با پروفیل
مشخصات فنی شاسی پروفیل قوطی 3mm – 150×150
 قیف تخلیه ورق تقویتی قابل تعویض- زرهی 4mm + 3mm
یاتاقان دربUCP 206 یاتاقان ایستاده مدل
دریچه تخلیه 1×3 عدد
 تحریک درب و کنترول جک پنوماتیکی – ø80×320 FENITSA /شیر برقی 24V DC
موتور ویبرهAVM 300 / 3×3 – AVIBRO – قابلیت حمل

15,109 $

12,842 $

لایناربین ۴۵ متر مکعب

ظرفیت3×15 m³ = 45 m³
هاپر بالامدل پیچی – دمونتاژ شده – ورق های ویژه خمکاری شده 3mm + تقویت شده با پروفیل
مشخصات فنی شاسی پروفیل قوطی5mm – 150x۲50
 قیف تخلیه ورق تقویتی قابل تعویض- زرهی 4mm + 3mm
یاتاقان دربUCP 206 یاتاقان ایستاده مدل
دریچه تخلیه 2×3 عدد
 تحریک درب و کنترول جک پنوماتیکی – ø80×320 FENITSA /شیر برقی 24V DC
موتور ویبرهAVM 300 / 3×6 – AVIBRO – قابلیت حمل

25,031 $

21,276 $

لایناربین ۶۰ متر مکعب

ظرفیت3×20 m³ = 60 m³
هاپر بالامدل پیچی – دمونتاژ شده – ورق های ویژه خمکاری شده 3mm + تقویت شده با پروفیل
مشخصات فنی شاسی پروفیل قوطی 3mm – 150×250
 قیف تخلیه ورق تقویتی قابل تعویض- زرهی 4mm + 3mm
یاتاقان دربUCP 206 یاتاقان ایستاده مدل
دریچه تخلیه 2×3 عدد
 تحریک درب و کنترول جک پنوماتیکی – ø100×320 FENITSA /شیر برقی 24V DC
موتور ویبرهAVM 300 / 3×6 – AVIBRO – قابلیت حمل

27,093 $

23,029 $

لایناربین ۷۵ متر مکعب

ظرفیت3×25 m³ = 75 m³
هاپر بالامدل پیچی – دمونتاژ شده – ورق های ویژه خمکاری شده 3mm + تقویت شده با پروفیل
مشخصات فنی شاسی پروفیل قوطی 5mm – 150×250
 قیف تخلیه ورق تقویتی قابل تعویض- زرهی 4mm + 3mm
یاتاقان دربUCP 206 یاتاقان ایستاده مدل
دریچه تخلیه 3×4 عدد
 تحریک درب و کنترول جک پنوماتیکی – ø100×320 FENITSA /شیر برقی 24V DC
موتور ویبرهAVM 300 / 3×12 – AVIBRO – قابلیت حمل

33,709 $

28,652 $

لایناربین ۹۰ متر مکعب

ظرفیت3×30 m³ = 90 m³
هاپر بالامدل پیچی – دمونتاژ شده – ورق های ویژه خمکاری شده 3mm + تقویت شده با پروفیل
مشخصات فنی شاسی پروفیل قوطی 5mm – 150×250
 قیف تخلیه ورق تقویتی قابل تعویض- زرهی 4mm + 3mm
یاتاقان دربUCP 206 یاتاقان ایستاده مدل
دریچه تخلیه 3×4 عدد
 تحریک درب و کنترول جک پنوماتیکی – ø100×320 FENITSA /شیر برقی 24V DC
موتور ویبرهAVM 300 / 3×12 – AVIBRO – قابلیت حمل

39,613 $

33,671 $

فیدر توزین مصالح ۴ تایی

لایناربین ۳۲ متر مکعب

ظرفیت4×8 m³ = 32 m³
هاپر بالامدل پیچی – دمونتاژ شده – ورق های ویژه خمکاری شده 3mm + تقویت شده با پروفیل
مشخصات فنی شاسی پروفیل قوطی 5mm – 150×150
 قیف تخلیه ورق تقویتی قابل تعویض- زرهی 4mm + 3mm
یاتاقان دربUCP 206 یاتاقان ایستاده مدل
دریچه تخلیه 1×4 عدد
 تحریک درب و کنترول جک پنوماتیکی – ø80×320 FENITSA /شیر برقی 24V DC
موتور ویبرهAVM 300 / 3×4- AVIBRO – قابلیت حمل

20,122 $

17,103 $

لایناربین ۶۰ متر مکعب

ظرفیت4×15 m³ = 60 m³
هاپر بالامدل پیچی – دمونتاژ شده – ورق های ویژه خمکاری شده 3mm + تقویت شده با پروفیل
مشخصات فنی شاسی پروفیل قوطی 5mm – 150×250
 قیف تخلیه ورق تقویتی قابل تعویض- زرهی 4mm + 3mm
یاتاقان دربUCP 206 یاتاقان ایستاده مدل
دریچه تخلیه 2×4 عدد
 تحریک درب و کنترول جک پنوماتیکی – ø80×320 FENITSA /شیر برقی 24V DC
موتور ویبرهAVM 300 / 3×8- AVIBRO – قابلیت حمل

35,926 $

30,537 $

لایناربین ۸۰ متر مکعب

ظرفیت4×20 m³ = 80 m³
هاپر بالامدل پیچی – دمونتاژ شده – ورق های ویژه خمکاری شده 3mm + تقویت شده با پروفیل
مشخصات فنی شاسی پروفیل قوطی 5mm – 150x۲50
 قیف تخلیه ورق تقویتی قابل تعویض- زرهی 4mm + 3mm
یاتاقان دربUCP 206 یاتاقان ایستاده مدل
دریچه تخلیه 2×4 عدد
 تحریک درب و کنترول جک پنوماتیکی – ø100×320 FENITSA /شیر برقی 24V DC
موتور ویبرهAVM 300 / 3×8- AVIBRO – قابلیت حمل

38,571 $

32,785 $

لایناربین ۱۰۰ متر مکعب

ظرفیت4×25 m³ = 100 m³
هاپر بالامدل پیچی – دمونتاژ شده – ورق های ویژه خمکاری شده 3mm + تقویت شده با پروفیل
مشخصات فنی شاسی پروفیل قوطی 5mm – 150×250
 قیف تخلیه ورق تقویتی قابل تعویض- زرهی 4mm + 3mm
یاتاقان دربUCP 206 یاتاقان ایستاده مدل
دریچه تخلیه 4×4 عدد
 تحریک درب و کنترول جک پنوماتیکی – ø100×320 FENITSA /شیر برقی 24V DC
موتور ویبرهAVM 300 / 3×16- AVIBRO – قابلیت حمل

47604 $

40,463 $

لایناربین ۱۲۰ متر مکعب

ظرفیت4×30 m³ = 120 m³
هاپر بالامدل پیچی – دمونتاژ شده – ورق های ویژه خمکاری شده 3mm + تقویت شده با پروفیل
مشخصات فنی شاسی پروفیل قوطی 5mm – 150×250
 قیف تخلیهورق تقویتی قابل تعویض- زرهی 4mm + 3mm
یاتاقان دربUCP 206 یاتاقان ایستاده مدل
دریچه تخلیه 4×4 عدد
 تحریک درب و کنترول جک پنوماتیکی – ø100×320 FENITSA /شیر برقی 24V DC
موتور ویبرهAVM 300 / 3×16- AVIBRO – قابلیت حمل

60,328 $

51,278 $